Några av våra helhetslösningar

Tellogruppen trycker det mesta. Tidskrifter, broschyrer, böcker, CD-omslag, visitkort, affischer, enkäter, manualer och förpackningar. På papper, kartong och andra material. Vad som skiljer oss från andra är helhetslösningarna.
  • Vi trycker ett 40-tal periodiska tidskrifter och tidningar som vi trimmar, häftar, postnummersorterar och buntar för distribution till tusentals läsare i hela landet.
  • Tellogruppen håller alla servicemanualer uppdaterade för trafikflygplanet Saab 340 i dess olika versioner. Vi lagrar all information, uppdaterar och trycker, förpackar och distribuerar till flygverkstäder över hela världen.
  • Enkäter för Anoto-systemet. Trycket måste vara i toppklass för att den intelligenta pennan ska göra sitt jobb. Sedan ser vi till att enkäterna blir falsade, kuverterade, adresserade och distribuerade.
Berätta för oss vad du vill göra med din trycksak, mer än att få den tryckt.