Ett familjeföretag med resurser

Tellogruppen är ett familjeföretag med ett 20-tal anställda och produktionen i Söderköping. Samtidigt är det en sammansmältning av flera tryckerier i Östergötland och norra Småland. Det började med att familjen Ringqvist 1971 köpte Söderköpings Accidenstryckeri med anor från 1870-talet. Tryckeriet var en del av tidningen Söderköpings-Posten. 1980 bytte företaget namn till Tellotryck.
Så blev vi en grupp
Tellogruppen bildades 2005 efter sammanslagning av Tellotryck, DigitalPrint, Johanson & Eklund och Samhall Grafiska. Senare övertog gruppen ett tryckeri i Västervik samt Norrköpings Tidningars civiltryckeri.

1988 byggde vi egna lokaler i Hamra industriområde. Den specialanpassade fastigheten har byggts till i flera omgångar och är idag ett komplett och modernt tryckeri med allt under samma tak.

Tillväxt på en tuff marknad
Tryckeribranschen har i grunden förändrats under de senaste 20 åren Snabb teknisk utveckling kräver stora investeringar. Öppna gränser pressar priserna.

Ändå har Tellogruppen vuxit i tio års tid. Vi har lyckats genom att lyssna på kunderna, investera i senaste teknik, arbeta hårt, satsa på kvalitet och värna miljön. Och hålla konkurrenskraftiga priser.