Rätt nivå på varje uppdrag

Mer än tryck
Vi arbetar parallellt med båda metoderna och kan kombinera dem i samma produktion. I upplagor från ett enda exemplar till böcker, broschyrer och magasin i stora volymer. Med variabelt tryck och adressering, med klamring, bindning, laminering, lackning, falsning, stansning och adressering. Bland annat.

Effektiv produktion
Vår största press trycker dubbelsidigt i formatet 70×100 med åtta färgverk. Ett ark blir 16 sidor A4. På ett enda intag. Resultatet blir lägre kostnader i större upplagor. Och rätt PMS-färger i företagets logga.