Pressmeddelande: Generationsskifte med tryck

17 maj, 2019|

2019-05-17. Norrköpings Tryckeri och TelloGruppen i Söderköping går samman under ett paraply hösten 2019. Beslutet grundar sig på en generationsväxling i Norrköpings Tryckeri där man ser möjligheter att utveckla verksamheten vidare med TelloGruppen. De stärker därmed sin ställning i både Norrköping och Stockholm.

När Jan Levin på Norrköpings Tryckeri började fundera på tryckeriets framtid blev det […]