Du kan vara trygg med oss

TelloGruppen har anpassat sin verksamhet till GDPR i både sin IT-miljö och organisatoriska miljö, så att vi säkerställer att vi behandlar personuppgifter i enlighet med de krav som GDPR ställer på oss. Är du kund hos oss vill vi att du ska veta att du kan vara trygg med hur vi behandlar de personuppgifter vi lånar av dig.

Vi behandlar bara de personuppgifter vi behöver för att kunna utföra vårt arbete. Vi sparar endast de personuppgifter vi behöver spara och vi behandlar dem för att kunna ge dig information, fullgöra vårt avtal med dig eller för att kunna fullfölja annan lagstiftning. Vi är därför noga med att fastställa tydliga syften (ändamål) med vår personuppgiftsbehandling och säkerställa att vi får behandla de personuppgifter vi behandlar (det vill säga att vi har en rättslig grund). Vi lämnar inte några personuppgifter vidare om det inte är i enlighet med lagkrav så som bokföringslagen, eller för att fullfölja vårt avtal med dig. När vi inte längre behöver dina personuppgifter har du rätt att återfå dessa om möjligt eller be oss avidentifiera eller radera dessa.

Har du frågor om hur personuppgifter behandlas hos oss, om du vill ändra någon personuppgift eller få dina personuppgifter avidentifierade eller raderade, kontakta vår kontaktperson för personuppgiftsbehandling hos oss:

Magnus Ringqvist
E-post: magnus@tellogruppen.se
Telefon: 0121-130 25