Vi är Svanenmärkta sedan 1998

TelloGruppen arbetar målmedvetet för att minska vår miljöpåverkan. Både i vårt dagliga arbete och genom investeringar med miljöns bästa för ögonen. Sedan 1998 är vi godkända för miljömärkning med Svanen.
att #svana gör skillnad

Vill du också göra skillnad?

#svana hos oss! Vi svanar* varje dag. Att vi har licens att använda Svanenmärket betyder stor skillnad för miljön. Vi arbetar målmedvetet för att minimera vår totala miljöpåverkan. Vill du också vara med och göra skillnad? Tryck hos oss! Allt vi trycker uppfyller Svanens hårda krav. Om även papperet gör det, så får du sätta Svanenmärket på din trycksak. Tellogruppens licensnummer är 3041 03 63. Vid tryck ska det alltid anges i anslutning till Svanenmärket.

*svana är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små. Klicka här och läs mer på Svanens webbplats för att se hur du kan svana ditt liv.

Miljö är lönsamt

Det är ingen stor uppoffring. Ett tryckeri som har råd med investeringarna sparar pengar på att tänka på miljön. Vår senaste LED-offsetpress med åtta tryckverk utnyttjar papperet maximalt och är blixtsnabb att ställa in. Den ger väldigt lite pappersspill, vilket minskar förbrukningen av papper, färg och lack. Den sparar också energi jämfört med tidigare tryckpressar.

Bra för tryck, bra för arbetsmiljön

LED-UV-torken som vi är först i Skandinavien med, är en mycket värdefull investering ur miljösynpunkt. Jämfört med tidigare offset-teknik där vi brottades med damm från papper, sprut- och skyddslacker är detta en otroligt ren process ur arbetsmiljösynpunkt. Den gör att vi också sparar färg eftersom färgen torkar snabbt vid LED-UV-belysningen och lägger sig ovanpå pappret i stället för att tränga ner i fibrerna. Med traditionell tryckmetod kan torktiden vara flera dagar, här är trycksaken torr direkt.

Tryckplåtar med slutet system          

För att framställa tryckplåtar behövs en del kemikalier som bildar restprodukter. Normalt samlas de i stora kärl som skickas för sluthantering. Vi har i dag ett slutet system där vi kokar bort vattnet ur kemikalierna. När vattnet kokat bort så ryms restprodukten i en liten behållare. Det sparar både volym och fraktkostnader när vi skickar för sluthantering.

God etik, attityd och kvalitet

Det är nyckelorden i vårt etiska arbete som lett till att vi är ett företag med s k R-licens. R-licens är en etisk kvalitetsmärkning och garanterar att vi har ett etiskt arbetssätt och aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom vår organisation och i samhället. För att få R-licens krävs att företaget genomgår en omfattande granskningssprocess. På rforetagen.se kan du söka på företag som omfattas av R-licensen. Där finns också mer information om vad det innebär.