2019-05-17. Norrköpings Tryckeri och TelloGruppen i Söderköping går samman under ett paraply hösten 2019. Beslutet grundar sig på en generationsväxling i Norrköpings Tryckeri där man ser möjligheter att utveckla verksamheten vidare med TelloGruppen. De stärker därmed sin ställning i både Norrköping och Stockholm.

När Jan Levin på Norrköpings Tryckeri började fundera på tryckeriets framtid blev det naturligt att vända sig till TelloGruppen. Sonen Linus hade flyttat med familjen till Stockholm och pendlade ett par dagar i veckan för att jobba i tryckeriet. Jan insåg att det skulle bli svårt att få ihop ekvationen på sikt.

– När tryckerierna nu går samman kan jag börja planera min utfasning med gott samvete. Linus kan börja jobba heltid i Stockholm där TelloGruppen redan har kontor, säger Jan Levin.

– Vi tog kontakt med Filip och Magnus Ringqvist på TelloGruppen eftersom vi vet att maskinparken är en av de modernaste i Norden. En annan anledning var att de ligger i framkant när det gäller miljö och hållbarhet, något som vi också värnar om. Dessutom har våra familjer känt varandra i alla år och TelloGruppen har kommit längre i sin generationsväxling. Deras erfarenheter är värdefulla för oss.

Säljgruppen på Norrköpings Tryckeri med Jan Levin, Linus Levin, Jan Hellström och Jonny Asp, är överens om att det är det bästa för båda företagens framtid.

TelloGruppens tryckeri och huvudkontor ligger i Söderköping och dessutom har företaget säljkontor i Stockholm och Västervik. När företagen nu går samman blir Linus Levin platschef i Stockholm, han slipper pendla och får mer tid för familjen. Norrköpings Tryckeri kommer att finnas kvar i Norrköping med Jan Levin & Co.

– Det här blir en bra lösning för alla parter och vi får ett starkare fäste både i Stockholm och Norrköping konstaterar Filip Ringqvist, VD för TelloGruppen.

/Söderköping 17 maj 2019


Kontaktpersoner

  • Jan Levin, 011-231061, jan@norrkopingstryckeri.se
  • Filip Ringqvist, 0707-416693, fille@tellogruppen.se

Norrköpings Tryckeri är ett modernt fullservicetryckeri som startade 1989. Företaget har en gedigen kunskap och erfarenhet med modern teknik och utrustning. Här finns engagerade, erfarna, nyfikna och kvalificerade medarbetare som garanterar en hög servicegrad, hög kvalitet och hög leveranssäkerhet.

TelloGruppen är ett toppmodernt digital- och LED-offsettryckeri med högsta miljöfokus. Tryckeriet som har rötter från 1860-talet är ett familjeföretag med ett 20-tal medarbetare, var och en med sin specialkunskap. Tillsammans erbjuder de allt från traditionellt tryck till nya innovativa lösningar och kringtjänster som skapar värde för kunderna. Det handlar bland annat om att hantera stora mängder data som konverteras till rätt tryck i rätt kuvert till rätt person. Med tekniker som videomatchning, portooptimering och adressering skapar de unika försändelser med variabla budskap till unika personer.