Jan Levin, Norrköpings tryckeri och Filip Ringqvist, TelloGruppen