Jan Levin, Norrköpings Tryckeri och Filip Ringqvist, TelloGruppen