Ett familjeföretag i ständig utveckling

Tellogruppen är ett familjeföretag med ett 20-tal medarbetare. Produktionen ligger i Söderköping och vi har även kontor i Stockholm och Västervik. Visst har en hel del kunskap gått i arv, men det som gör oss unika är att vi kontinuerligt har uppdaterat oss med den senaste tekniken.

Tellogruppen fortsätter växa

Tryckeribranschen har i grunden förändrats under de senaste 20 åren. Snabb teknisk utveckling kräver stora investeringar. Öppna gränser pressar priserna. Ändå har Tellogruppen fortsatt växa. Vi tror vi har lyckats genom att lyssna på kunderna, investera i senaste teknik, utveckla både oss själva och våra kunder, vara noga med kvalitet och värna om miljön. Och inte minst, genom att hålla konkurrenskraftiga priser.

Vår historia

Vår historia började 1971 när familjen Ringqvist köpte Söderköpings Accidenstryckeri med anor från 1862. Tryckeriet var en del av tidningen Söderköpings-Posten. 1980 bytte företaget namn till Tellotryck. 1988 byggde vi egna lokaler i Hamra industriområde, där vi nu har hela vår produktion.

2005 gick Tellotryck samman med DigitalPrint, Johanson & Eklund samt Samhall Grafiska och bildade Tellogruppen. Senare övertog vi ett tryckeri i Västervik samt Norrköpings Tidningars civiltryckeri.