Ett familjeföretag i ständig utveckling

Tellogruppen fortsätter växa

TelloGruppen är ett familjeföretag med ett 20-tal medarbetare. Produktionen ligger i Söderköping och vi har även kontor i Stockholm samt i Norrköping genom Norrköpings Tryckeri. Visst har en hel del kunskap gått i arv, men det som gör oss unika är att vi kontinuerligt har uppdaterat oss med den senaste tekniken.

Tryckeribranschen har i grunden förändrats under de senaste 20 åren. Snabb teknisk utveckling kräver stora investeringar. Öppna gränser pressar priserna. Ändå har TelloGruppen fortsatt växa. Vi tror vi har lyckats genom att lyssna på kunderna, investera i senaste teknik, utveckla både oss själva och våra kunder, vara noga med kvalitet och värna om miljön. Och inte minst, genom att hålla konkurrenskraftiga priser.

Vår historia

Vår historia började 1971 när familjen Ringqvist köpte Söderköpings Accidenstryckeri med anor från 1862. Tryckeriet var en del av tidningen Söderköpings-Posten. På den tiden var tryckprocessen ett omsorgsfullt hantverk, men det var inte särskilt miljövänligt, varken för omgivningen eller för dem som arbetade där. I dag sköts det mesta helt automatiskt, med största fokus på en hållbar och miljövänlig process och arbetsmiljö.

Från tidningstryckeri till civiltryckeri

Tidningen Söderköpings-Posten kom ut tre dagar i veckan; måndag, onsdag och fredag. Det var inte förrän efter andra världskrigets slut som affärerna tog fart och den blev en dagstidning. Det varade dessvärre inte så länge utan den blev utkonkurrerad av Corren och NTÖD, som NT hette på den tiden. Det ledde så småningom till konkurs och då drevs själva tryckverksamheten vidare som civiltryckeri i Söderköping. Några tidigare ägare var Fritz Hansson och Sture Bohlin. När Stig-Göran ”JoJo” Ringqvist tog över 1971 hette företaget Söderköpings Accidenstryckeri och de var totalt tre anställda.

Stora ambitioner

Accidenstryck betyder ”liten trycksak”. Men JoJo Ringqvist hade större ambitioner. När de statliga verken etablerade sig i Norrköping behövde de mer omfattande trycksaker och JoJo var inte sen att anpassa verksamheten efter det. 1980 bytte företaget namn till Tellotryck. 1988 byggde vi egna lokaler i Hamra industriområde, där vi nu har hela produktionskedjan under samma tak.

Innan datorerna revolutionerade branschen, behövdes ett sätteri, ett reproföretag för att framställa tryckfärdiga bilder, ett tryckeri för att trycka och ett bokbinderi för efterbearbetning. Nu kan vi göra allt själva. Hela processen sker automatiskt och plåten skapas direkt från tryckfilen, vilket kallas CTP, ”Computer to plate”.

Allt mindre miljöpåverkan

Förr behövdes mycket kemikalier i tryckprocessen. Med TelloGruppens moderna LED-UV-press behövs det inte lika mycket. I traditionell offset behöver pappret torka ett dygn. I UV-pressen är det torrt direkt. LED-UV-tekniken minskar behovet av värme eftersom ljusets våglängd i stället gör att trycket härdar omedelbart. Andra miljöåtgärder som Tellogruppen genomfört, är exempelvis ett slutet system för framkallningsvätskan till plåtarna samt återanvändning av allt pappersspill.

Tellotryck blev TelloGruppen

2005 gick Tellotryck samman med DigitalPrint, Johanson & Eklund samt Samhall Grafiska och bildade TelloGruppen. Senare övertog vi ett tryckeri i Västervik samt Norrköpings Tidningars civiltryckeri. 2019 gick TelloGruppen samman med Norrköpings Tryckeri, som lever vidare som ett eget varumärke. Dessutom fick vi in NBD, Norrköpings Bildekor & Digitalprint i familjen. Så nu kan vi även leverera rollups, vepor, skyltar och bildekor!