TelloGruppen är stolta att vara en del av Zelmerlöw & Björkman Foundation, som gör mycket bra i världen. Vi är partner till stiftelsen sedan hösten 2019. Vårt bidrag är att stödja med tryckssaksproduktion för verksamheten.

”Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som stärker utsatta ungdomar i delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap.”

I veckan fick vi ta del av deras arbete på plats genom ett digitalt möte, där vi fick lyssna på Isaac Macharia, Verksamhetschef Kenswed och två av eleverna på skolan. Digitala möten ger oss tillgång till hela världen, från Stockholm till Kenya på ett frukostmöte är onekligen en häftig upplevelse och en rolig start på arbetsdagen.

Läs mer om Zelmerlöw & Björkman Foundation på deras webbplats.